Korona – tiltak i Morek

KORONA – TILTAK I MOREK

Utviklingen av antall smittede i Norge og verden for øvrig er fortsatt økende. Det viktigste vi kan gjøre for å hindre at mange blir syke er å forsinke spredningen mest mulig. Da vil færre få behov for hjelp samtidig og helsetjenesten vil kunne gi behandling til alle som trenger det.

Nasjonale helsemyndigheter har innført ytterligere tiltak for å forhindre smittespredning og norsk næringsliv oppfordres til å begrense sine aktiviteter kraftig i tiden fremover. Morek ønsker å gjøre det vi kan for å bidra til å redusere risikoen for smitte. Ansatte som kan jobbe på hjemmekontor eller befinner seg i risikogrupper er allerede sendt hjem.

Oppfølging fra våre selgere forsøkes gjennomføres som planlagt, men fysiske møter vil ikke gjennomføres i en periode fremover inntil vi er i en situasjon hvor disse igjen kan gjenopptas. Våre selgere er tilgjengelig for kunder på Teams, Skype, telefon eller via epostkorrespondanse. Vi ønsker å opprettholde den gode kundedialogen og samtidig forhindre ytterligere smitte av koronaviruset.

Vi presiserer at alle våre 7 avdelinger er åpne for våre kunder og at leveringer går som normalt. Per i dag har vi ingen leverandører som har stoppet sine leveranser til oss. Tiden fremover blir utfordrende, men Morek forsøker så langt det er mulig å opprettholde «business as usual».

Mer informasjon om Korona-viruset finner du hos Folkehelseinstituttet og på Helsenorge.no:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/
https://helsenorge.no/koronavirus

 

<