Åpenhetsloven

Redegjørelse: Aktsomhetsvurdering

  1. Om Morek AS sin virksomhet

Selskapets virksomhet er salg av utstyr og tilbehør til transportbransjen, samt elektroverktøy fra Panasonic. Selskapet har i 2022 drevet sin virksomhet ut fra Skytta i Nittedal kommune, med avdelinger i Sandnes, Sandefjord og Trondheim, samt utleveringslager i Tromsø og Haugesund.

Selskapet ble i mai 2022 sertifisert etter standard ISO 9001:2015 og selskapet jobber ut ifra hoved- og støtteprosesser definert i kvalitetssystemet.

  1. Risikovurdering

Basert på aktsomhetsvurderingene våre, er det begrenset risiko i vår virksomhet for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Gjennom risikovurderinger har vi identifisert at de største risikoene knytter seg til innkjøp av produkter for videresalg (inkludert transport). Morek er særlig aktsom med leverandører som opererer fra land hvor det er økt risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Risikoen for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos Morek anses som svært lav. Fornøyde og engasjerte medarbeidere er vår viktigste innsatsfaktor. Vi har et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Morek er også medlem av bedriftshelsetjeneste.

  1. Kartlegging av faktiske forhold

Det utføres løpende evaluering av eksisterende og nye leverandører. Evalueringen er innarbeidet som en del av kvalitetssystemet.

Om vi er usikre på hvordan leverandører påvirker omverdenen, stiller vi krav om redegjørelse og dokumentasjon. Dersom de ikke kan dokumentere tilfredsstillende ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, vil det kunne medføre konsekvenser for kontraktsforholdet med Morek.

  1. Tiltak

Dersom det avdekkes kritikkverdige forhold og/eller brudd knyttet til anstendige arbeidsforhold og menneskerettigheter blir dette registrert og fulgt opp i vårt interne saksbehandlingsverktøy for videre oppfølging.

De innførte vurderingene og tiltakene har bidratt til å redusere risikoen til et lavt nivå.

Styret i Morek har vedtatt redegjørelse for aktsomhetsvurdering, og gitt administrerende direktør i Morek AS ansvar for etterlevelse av den.

 

<